Воробей Анатолий Леонидович, белорусский критик и литературовед, кандидат филологических наук, педагог

Воробей Анатолий Леонидович (10.08.1950 г.р., д.Войниловичи, Мостовского района Гродненской области) – белорусский критик и литературовед, кандидат филологических наук, педагог, член СП СССР с 1988 года, лауреат Литературной премии имени В.Колесника, один из наиболее авторитетных исследователей творчества Владимира Короткевича, главный инициатор, идейный вдохновитель и руководитель проекта 25-томного издания творческого наследия В. Короткевича.

Родился Анатолий Воробей в деревне Войниловичи Мостовского района в семье учителей. В родной деревне окончил начальную школу. Продолжил учебу в восьмилетней школе д. Милевичи, затем в средней школе д.Куриловичи. В 1972 году окончил филологический факультет БГУ. Затем работал научным сотрудником Института языкознания имени Якуба Коласа АН БССР (1972-1974). После окончания аспирантуры при Институте литературы имени Янки Купалы АН БССР – научный сотрудник этого института (1977-1990). С 1990 года – доцент кафедры белорусской литературы культуры БГУ. Кандидат филологических наук (1979г.).

Печатается с 1976 года. Пишет литературно-критические статьи, рецензии, выступает с докладами на научных конференциях. Исследует современную белорусскую литературу, вопросы художественного перевода и литературных связей. Автор около 50 научных работ, среди которых – монографии: “Максім Танк і польская літаратура” (1984г.), “Жывая повязь часоў: Нарыс творчасці Уладзіміра Караткевіча” (1985г.), “Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 1920-1930-х гадоў” (1990г.), “Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творчасці У. Караткевіча” (1996г.), “Уладзімір Караткевіч: жыццё і творчасць” (2007г.), брашура “Паэзія Максіма Танка” (1983г.).

М.Танк и польская литература       thumb_19491-1      thumb_19454-1

Подготовил к изданию “Збор твораў” П.Пестрака (т.3, 1985г.), сборник “На ўзвеях дзён” В. Ходыко (1986г.), “Збор твораў” В. Короткевича (т.1-8, 1987 -1991г.), книгу его переводов “Галасы маіх сяброў” (1993г.) и “Творы” (1996г.). Автор сценария документального фильма о В. Короткевиче “Рыцар і слуга Беларусі” (1991г.). Живет в Минске.

Список источников:

  1. Бельскі, А.Б. Бацькоў руплівы сын / Алесь Бельскі; фота // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 13 жніўня. – С. 5.
  2. Верабей Анатоль Леанідавіч // Памяць : гіст. – дакум. хроніка Мастоўскага раёна. – Мінск : КП “Паліграфафармленне”, 2002. – С. 453.
  3. Карлюкевіч, А. Чаканне Айчыны : кніга рэцэнзій / Алесь Карлюкевіч; прадм. У. Саламахі // Мінск : Дом прэсы, 1998. – 96 с. – (Бібліятэка часопіса “Маладосць”)
  4. Кенька, М. “Многа – многа зрабіць” : [да 60-годдзя з дня нараджэння А. Вераб’я] / Міхась Кенька // Роднае слова. – 2010. – № 8. – С. 40-41.
  5. Крывашэй, Д. Літаратурныя мясціны Беларусі : Мастоўскі раён : Краязнаўчы даведнік / Дзмітрый Крывашэй, Адам Мальдзіс // Маладосць. – 2008. – № 8. – С. 124-125.
  6. Пяткевіч, А.М. Верабей Анатоль Леанідавіч / Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч. Людзі культуры Гродзеншчыны : даведнік / Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2000.- С. 51-52.
  7. Сабасцян, А. Лаўрэат – наш зямляк / А. Сабасцян // Зара над Нёманам. – 1999. – 6 лют. (№ 11). – С. 2.
  8. Савік, Л.С. Верабей Анатоль / Л.С. Савік // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўнік. У 6 т. Т. 2 Верабей – Іваноў / Ін-т літ. імя Я. Купалы АН Беларусь Беларус. Энцыкл. ; пад рэд. А.В. Мальдзіса; рэдкал.: І.Э. Багдановіч і інш. – Мінск : БелЭн, 1993. – С. 5-6.
  9. Саламевіч, І.У. Верабей Анатоль Леанідавіч / І.У. Саламевіч // Беларуская энцыклапедыя : У 18 т. Т. 4. : Варанецкі – Гальфстрым / рэдкал. : Г.П. Пашкоў і інш. – Мінск. : БелЭн, 1997. – С. 92.